"İNVESTİSİYALARIN İDARƏ EDİLMƏSİ" üzrə FƏRDİ KONSULTASİYAlar

   İnvestisiya dəyərini artırmaq ümidi ilə maddi və ya qeyri-maddi aktivlərə vəsait qoyuluşudur. İnvestisiya aktivlərinə, məsələn: bank depoziti, ianə sığortası, səhmlər, qiymətli metallar, antikvar əşyalar, kriptovalyutalar və s. aiddir. 

   Yalnız zənginlərin investisiya yatıracağı biləcəyi ilə bağlı yanlış fikir mövcuddur, lakin bu, doğru deyil. Hər kəs yatırım edə bilər və biz bunu sizinlə birlikdə sübut edəcəyik! İnvestisiyaya qoyuluşuna nə qədər tez başlasanız, maliyyə məqsədlərinizə və rifahınıza bir o qədər tez çatacaqsınız!

Yatırım etməyini nə üçün bilmək lazımdır?

 • investisiyalar maliyyə məqsədlərinə çatmağa yardım edir
 • investisiyalar sabit passiv gəlir əldə etməyə imkan verir
 • investisiyalar maliyyə böhranından çıxmağa yardım edir
 • investisiya inflyasiyadan xilas edir
 • investisiyalar kapitalınızı diversifikasiya etmək imkanı verir
 • investisiyalar minimal sərmayələrlə maksimum nəticə əldə etməyə imkan verir 

İnvestisiyaların idarə edilməsi üzrə konsultasiyalar özündə nəyi ehtiya edir?

 • investisiya alətlərin növlərini nəzərdən keçirəcəyik
 • əmanət investisiyaları haqqında danışacağıq
 • fond bazarında investisiya qoyuluşunu nəzərdən keçirəcəyik
 • aqressiv investisiya növlərini nəzərdən keçirəcəyik
 • risk profilinizi müəyyənləşdirəcəyik
 • sizin üçün uyğun investisiya strategiyasını seçəcəyik
 • sizin üçün investisiya portfeli yaradacağıq 

   Maliyyə konsultasiyaları şəxsi maliyyə və investisiyalar sahəsində peşəkar təcrübə və biliyə malik müstəqil maliyyə konsultantları tərəfindən həyata keçirilir.


   Xüsusi konsultasiyalar iki mərhələdə həyata keçirilir. Birinci mərhələdə müştəriyə doldurulması üçün xüsusi maliyyə anketi təqdim olunur, anket doldurulduqdan sonra ona dair bütün suallar və təfərrüatlar müzakirə olunur. İkinci mərhələdə investisiya yatırımı üzrə fərdi konsultasiyalar aparılır və investisiya strategiyası və müştərinin investisiya profilinin tərkibi ilə bağlı fərdi məsləhətlər və tövsiyələr verilir. Anketin təhlili və konsultasiyalara hazırlaşmaq üçün birinci və ikinci mərhələ arasında ən azı 5 iş günü ayrılır. Konsultasiyaların hər mərhələsi üçün 2 saat, ümumilikdə 4 saat konsultasiya ayrılır. Konsultasiya başa çatdıqdan 2 həftə sonra nəticələr yoxlanılır. Bütün kommunikasiyalar onlayn şəkildə həyata keçirilir (WhatsApp, Zoom və s.).

 *Konsultasiyalar zamanı müştəri tərəfindən verilən bütün məlumatlar məxfi saxlanılır və yalnız təhlil və bu məlumatı təqdim etmiş şəxsə konsultasiyaların verilməsi məqsədilə istifadə edilə bilər.