"ŞƏXSİ PUL VƏSAİTLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ" ÜZRƏ FƏRDİ KONSULTASİYALAR

   Maliyyə hər bir insanın həyatının ayrılmaz hissəsidir. Maliyyə idarəçiliyi prosesi gənclikdən qocalığa qədər bizi müşayiət edir. Əksər insanlar şəxsi maliyyələrinə kifayət qədər diqqət yetirmirlər və gələcək rifahını taleyin ixtiyarına buraxırlar. 

   Biz Sizə maliyyə vəziyyətinizi müəyyən etməyə yardım edəcəyik və mövcud problemlərlə bağlı konkret həll yolları təqdim edəcəyik!

Şəxsi pul vəsaitlərinin idarə edilməsi üzrə konsultasiyalar özündə nəyi ehtiva edir?

  • əvvəlcə maliyyə vəziyyətinizi müəyyən etmək və fərdi yanaşma tətbiq etmək üçün xüsusi maliyyə anketi dolduracağıq
  • əvvəllər sahib olmadığınız şəxsi maliyyə planlaşdırması haqqında ətraflı məlumat verəcəyik
  • cari maliyyə vəziyyətinizi, cari aktivlərinizi və passivlərinizi müəyyən edəcəyik
  • maliyyə problemlərinizi, ehtiyaclarınızı, arzu və istəklərinizi müzakirə edəcəyik
  • maliyyə məqsədləri və vəzifələrini, onların həyata keçirilmə üsullarını və müddətlərini müəyyən edəcəyik
  • şəxsi və ailə büdcələrini necə təşkil etməyi və idarə etməyi göstərəcəyik;
  • gəlirləri necə planlaşdırmağı və optimallaşdırmağı, xərclərə qənaət etməyi və pul toplamağı izah edəcəyik
  • birlikdə sizin ehtiyaclarınızı anlayacağıq və kompleks şəxsi maliyyə planını hazıryacağıq
  • müxtəlif maliyyə məhsullarına investisiya yatırmaq marağınızı müəyyən edəcəyik
  • konsultasiya prosesində şəxsi maliyyə ilə bağlı bütün suallarınızı cavablandıracağıq 

  Maliyyə konsultasiyaları şəxsi maliyyə və investisiyalar sahəsində peşəkar təcrübə və biliyə malik müstəqil maliyyə konsultantları tərəfindən həyata keçirilir.

 

  Fərdi konsultasiyalar iki mərhələdə həyata keçirilir. Birinci mərhələdə müştəriyə doldurulması üçün xüsusi maliyyə anketi təqdim olunur, anket doldurulduqdan sonra ona dair bütün suallar və təfərrüatlar müzakirə olunur. İkinci mərhələdə şəxsi pul vəsaitlərinin idarə olunması ilə bağlı xüsusi konsultasiyalar aparılır və müştərinin maliyyə vəziyyəti ilə bağlı fərdi məsləhət və tövsiyələr verilir. Anketin təhlili və konsultasiyalara hazırlaşmaq üçün birinci və ikinci mərhələ arasında ən azı 5 iş günü ayrılır. Konsultasiyaların hər mərhələsi üçün 1 saat, ümumilikdə konsultasiya 2 saat ayrılır. Konsultasiya başa çatdıqdan 2 həftə sonra nəticələr yoxlanılır. Bütün kommunikasiyalar onlayn şəkildə həyata keçirilir (WhatsApp, Zoom və s.).

 *Konsultasiyalar zamanı müştəri tərəfindən verilən bütün məlumatlar məxfi saxlanılır və yalnız təhlil və bu məlumatı təqdim etmiş şəxsə konsultasiyaların verilməsi məqsədilə istifadə edilə bilər.